Fokus Digital Services

Ново експертно електронно ръководство:

Счетоводство на ФЕЦ - практически казуси и насоки

За да получите своето е-ръководство:

1. Отбележете е-ръководството във формата за поръчки по-долу.
2. Попълнете данните си.
3. Платете по банков път.
4. Ръководстово ще получите на имейла, който сте посочили при заявката.

Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,

 
Изграждането на фотоволтаични централи е един от начините за много физически лица и дружества да си осигурят необходимата им електрическа енергия.
 
Немалко от тях пък изграждат ФВЦ с цел не само да обеспечават себе си, но и да реализират приходи от продажби.
 
Това, разбира се, намира отражение и във Вашата работа: при заприхождаването на централите, при отчитането, при облагането и т.н. 
 
Както във всяка друга специфична област от Вашата работа и тук се налага да процедирате законосъобразно, без грешки и пропуски, за да си спестите глоби и проблеми. За да Ви помогнем в тази нелека задача подготвихме новото си електронно ръководство:
 
"Счетоводство на ФЕЦ - практически казуси и насоки"

 

Какво Ви очаква в е-ръководството
 
Готовите експертни решения на казусите:
 
Осчетоводяване на ел. енергия, произвеждана и потребявана за собствени нужди
 Осчетоводяване на суми по договор за консултантска услуга във връзка с ползване на финансова помощ
 Счетоводно отчитане на стойност за проучване във връзка с изграждане на фотоволтаична система
 Осчетоводяване на финансиране за изграждане на фотоволтаична система
 Счетоводни записвания при придобиване на фотоволтаична централа
 Счетоводно отчитане във връзка с ФЕЦ и плащане на такси
 Отчитане на приходи и разходи по експлоатация на фотоволтаична система
 Облагане на ФЛ при продажба на ел. енергия
 Завеждане на инсталация в категория активи
 Регистрация по БУЛСТАТ за ФЛ с фотоволтаична централа и договор за изкупуване на произведената електроенергия
 Регистрация във връзка с продажба на излишъци от ФЕЦ
 Счетоводни записвания за приключване на разходи за амортизация на фотоволтаична система
 Отчитане на ДМА във връзка със строителство на фотоволтаични инсталации
 Завеждане на закупена фотоволтаична централа
 
Освен това:
 
+ Разяснение за регистрация на фотоволтаична централа по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
+ Издаване на удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, биогаз и електрическа енергия 
+ Формуляр на Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 
Не пропускайте да си осигурите всичко това!

Поръчайте електронното ръководство "Счетоводство на ФЕЦ - практически казуси и насоки" още сега!

 

Вижте решението, което дава експерт Христо Досев на казус, за счетоводно отчитане на стойност за проучване във връзка с изграждане на фотоволтаична система във видеото тук:

 


А ето и експертите на чиито съвети и разяснения ще разчитате:


Христо Досев
Един от най-ерудираните експерти по счетоводство в България - завършва магистърска степен "Счетоводство и контрол" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. От 2013 г. до днес - член на редакционния съвет на списанието на ИДЕС. Има дългогодишен опит като счетоводител, а от 2010 до днес е управляващ съдружник в "Досеви - консултации и одит".

Работи за РС Издателство и бизнес Консултации от 2012 г, като е консултант в Портал Счетоводство, както и редактор на специализиран бюлетин "Данъчно облагане и такси".

Автор на редица публикации и съавтор на електронни и печатни книги на РС Издателство и Бизнес Консултации.

Мария Страшилова
Съдружник в ЕКУС ООД. Един от първите осем дипломирани експерт-счетоводители в България, член на Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС).

Има повече от 30 годишен опит в одити на финансови отчети на предприятия от различни сфери на икономиката. Нейни клиенти са били големи Български и международни фирми с клонове в България.

Притежава значителен опит в областта на счетоводството, НСС и МСФО, както и в изготвяне и проверка на финансови отчети в съответствие с приложимата от предприятието счетоводна рамка. Нейните предпочитани сфери в областта на счетоводството са „строителство“; „инвестиционни имоти“; ДМА и НМДА; „търговия и производство“.

проф. д-р Стоян Дурин
Регистриран одитор. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София. Работил е като счетоводител, финансов ревизор и преподавател в УНСС - асистент, доцент и професор.
 
В периода 01 юни 1985 година до края на 2001 година е работил в Министерство на финансите като ръководител на методологията на счетоводството в Република България.
 
Проф. д-р Стоян Дурин е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор от 1991 година. Той е първият председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). На този пост е два мандата - от 1996 до 2002 година. През 2011 година е избран за Почетен председател на ИДЕС.
 
Проф. д-р Стоян Дурин осъществява независим финансов одит в предприятия от всички отрасли в икономиката.
 
Има над 350 публикации в областта на счетоводната теория и практика. Превеждал е обучение на студенти и на счетоводители от практиката по "Финансово счетоводство", по "Международни стандарти за финансово отчитане" и по "международни одиторски стандарти".
 
Под негово ръководство е разработвано и внедрявано счетоводното и одиторското законодателство в периода 1990-2002 година.

проф. д-р Любка Ценова
Юрист, адвокат от САК, професор, доктор по данъчно право, с богат опит като преподавател по данъчно и трудово право в икономически висши учебни заведения.

Специализирала и европейско данъчно право в Кралство Нидерландия и Австрия. Има публикации в специализирани счетоводни издания у нас и в чужбина.

 
Алиция Профирова Магистър по счетоводство във ВИИ "Карл Маркс", сега УНСС. Дипломиран експерт счетоводител от 1992 година.

С дългогодишен стаж и опит в областта на счетоводството и данъчното законодателство.

Трендафил Василев
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България от 2001 година.
 
От 1996 година трупа значителен професионален опит, работейки в сферата на бизнес услугите по следните направления:
- независим финансов одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
- съставяне на финансови отчети, текущо счетоводство и консултации;
- изготвяне и преглед на данъчни декларации, консултации и съвети свързани с данъчното и осигурително планиране и оптимизиране на бизнеса;
- обработка на възнагражденията на персонала;
- консултации и съдействие при стартиране и напускане на бизнес;
- консултации и съдействие по преструктурирания, преобразувания и придобивания на дружества.

Не пропускайте да си осигурите съветите на експертите за счетоводсто на ФЕЦ!

Поръчайте е-ръководството "Счетоводство на ФЕЦ - практически казуси и насоки" още сега!

Внимание: Ако желаете фактура, въведете данните си в полето по-долу!
 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!


Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52,80 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Повече за предимствата на Клуба вижте във видеото:

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!

 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:
www.straton.bg

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ